Monday, June 13, 2011

Ciutat medieval a la Vall

English version
version français


Aquesta setmana estic a la recerca de les meves pròpies fotographies per les imatges de les restes de l'antic poble, el temps abans que les cases estaven cobertes amb estuc de color, i la majoria estan construïdes de pedra.

Com un poble s'ha construït en el gran vall muntanyes com? At-il déjà donné l'impression d'être une continuation des montagnes ? Alguna vegada ell ha donat la impressió de ser una continuació de les muntanyes? Com si les parets de pedra de la ciutat al principi pot ser unit a les muntanyes? Una àrea residencial, a només un sentit de lloc. Quan les parets de la ciutat formen la vora de la terra, es va fer ressò de les muntanyes.

Des que treballo a la integració de la ciutat i el camp, em poso a fer una reflexió sobre els residents medieval d'Arles-sur-Tech. Quantes dones a aventurar-se fora de la Arles-sur-Tech per a altres ciutats, o les muntanyes? tornar per al seguiment - i se senten lliures per fer comentaris i consells sobre aquest tema (o altres).

No comments:

Post a Comment